Aktualitātes

23/11/2020
Latvijas Antidopinga birojs informē, ka š.g. 4. decembrī organizētās tiešsaistes konferences par juridiskajiem izaicinājumiem sportā mērķis bija identificēt problemātiku sporta tiesībās un iezīmēt konceptuālos risinājumus nākotnē, tā stiprinot tiesiskumu sportā - cilvēktiesību ievērošanu, īpašu…
16/11/2020
Latvijas Antidopinga birojs aktualizē prasības dopinga kontrolieriem un sportistiem, lai pasargātu no COVID-19 saslimšanas riska. Zemāk ir uzskaitīti punkti, kurus Latvijas Antidopinga birojs realizē dopinga kontrolē paaugstinātas COVID-19 saslimšanas laikā: ārpus sacensību dopinga kontrole notiek…
07/10/2020
Dopings ir nozīmīga problēma gan sporta nākotnei, gan sabiedrības veselībai kopumā. Mūsdienās informācija par vielām, kas konstatētas dopinga kontrolē, sniedz norādi par šo vielu lietošanas izplatību un sagaidāmajām veselības konsekvencēm, it īpaši, ja izpētītu “amatieru” dopinga kontrolē atklāto…
05/10/2020
30.septembrī Pasaules Antidopinga aģentūra ir publicējusi 2021.gada Aizliegto vielu un metožu sarakstu , kas stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī. Jaunais Aizliegtais saraksts ir pārstrādāts tā, lai tas būtu vieglāk pārskatāms un saprotams: Aizliegtajā sarakstā ir iekļauts satura rādītājs, norādot…
21/09/2020
Pasaules Antidopinga aģentūra (WADA) publicējusi Athlete Central - aplikāciju Apple un Android viedtālruņiem. Aplikācija izstrādāta iepriekšējās aplikācijas vietā kā jauna un moderna aplikācija vieglai nepieciešamās atrašanās vietas informācijas norādīšanai. Jaunajā aplikācijā ir ieviestas šādas…
05/08/2020
Vēlamies informēt, ka Pasaules Antidopinga aģentūra š.g. 21. augustā rīko tiešsaistes vebināru par galvenajām izmaiņām Pasaules Antidopinga programmā un ar to saistītajos starptautiskajos Standartos - Major Changes to the 2021 World Anti-Doping Program , kuras stāsies spēkā 2021.gada 01.janvārī.…
01/07/2020
Latvijas Antidopinga birojs informē visus trenerus un sportistus, kas ir valsts līmeņa sportisti , par sportistu tiesībām un pienākumiem , kā arī par to, kādas ir atšķirības pienākumos un tiesībās valsts vai starptautiska līmeņa sportistiem . Vienlaikus ir iespējams pieteikties informatīvajam…
27/05/2020
Latvijas Antidopinga birojs veidojot konferences saturu ar mērķi, lai visi sportā iesaistītie, varētu iegūt praktiskas idejas, kuras droši un efektīvi izmantotu treniņu procesā, pilnveidojot savu un audzēkņu talantus. 2. Patiess Sports konferencē uzstāsies tādi speciālisti, kā kardiologs Ainārs…
26/05/2020
Informējam, ka viela dinitrofenols ( DNP, DNP Fatburner, Dinosan, Dnoc, Solfo Black, Nitrophen, Chemox, Arnold Iron Dream Concentrated Night Time Recover ), kuru reizēm izmanto ātrai ķermeņa svara samazināšanai, ir ne tikai aizliegta sportā, bet tā ir arī sprādzienbīstama, ja tā netiek pienācīgi…
19/05/2020
Sports ir viena no būtiskām darbības jomām, kas nodrošina harmoniskas personības attīstību! Tāpēc ir svarīgi skatīties uz lietām plašāk, diskutēt par dopinga problēmu ar visām iesaistītajām pusēm un kopā iezīmēt problēmas risinājumu, lai turpmāk ietu godīga un Patiesa Sporta ceļu. Sportā, tāpat kā…