WADA Izpildkomiteja apstiprina 2012.gada dopinga sarakstu, kas stāsies spēkā 1.janvārī.

Būtiskākās aizliegto vielu saraksta izmaiņas, kuras stāsies spēkā 2012.gada 1.janvārī:

Beta-2 agonistam Formoterolam norādītas terpateitiskās devas.

Viena no būtiskākajām izmaiņām ir formoterola izslēgšana no 3. sadaļas "Beta-2 agonisti", ja to lieto ieelpojot terapeitiskās devās. Ņemot vērā jaunāko pētījumu rezultātus un sporta sabiedrības pieprasījumus, formoterola ieelpošana terapeitiskās devās vairs nav aizliegta. Aizliegto vielu sarakstā iekļautie beta-2 agonisti ir aizliegti, izņemot salbutamolu (maksimāli 1600 mikrogrami 24 stundu laikā), salmeterols, ja tos lieto inhalācijās, un tagad arī formoterols (maksimāli 36 mikrogrami 24 stundu laikā).

Jautājums par beta-2 agonistiem joprojām būs WADA`s pētniecības darbību uzmanības centrā, lai nodrošinātu to, ka lielu devu ievadīšana vai sistēmiska lietošana ir novērsta un aizliegta, taču atbilstoša astmātisku sportistu aprūpe un ārstēšana ir atvieglota.

Alkohols un beta blokatori.

Pēc Starptautiskā Boulinga federācijas  (FIQ) lūguma, alkohols vairs nav iekļauts aizliegto vielu sarakstā deviņu ķegļu boulingā. Pēc WADA diskusijām ar ieinteresētajām personām, bobslejs un skeletons, kērlings, modernā pieccīņa, motosports, burāšana un cīņa ir izņemti no saraksta, kurā beta-blokatoru lietošana ir aizliegta.

Nikotīns iekļauts uzraudzības programmā.

Lai noteiktu iespējamās variācijas ļaunprātīgai nikotīna izmantošanai, WADA no 2012.gada nikotīnu iekļauj monitoringa programmā.
WADA nodoms nav apkarot smēķētājus, drīzāk, uzraudzīt nikotīna ietekmi uz darbaspējām, kad lieto perorālos tabakas izstrādājumus, piemēram snuss. Nikotīns un citi stimulātori, ir pievienoti monitoringa programmai, tādi kā narkotika hydrocone un tramadols. Šajā monitoringa programmā ir iekļauta ārpus sacensību glikokortikosteroīdu lietošana.

Saskaņā ar Pasaules Antidopinga kodeksa 4.5 pantu, WADA ir pilnvarota izveidot uzraudzības programmu attiecībā uz vielām, kuras nav sarakstā, bet kuras Aģentūra vēlas uzraudzīt, lai konstatētu iespējamu ļaunprātīgu lietošanu.

2012.gada dopinga saraksts pieejams šeit.

 
   
   
 

 
   
info@antidopings.lv
Dizains no Syntesthetic