Kas ir ADAMS?

ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System) ir Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) izveidota on-line (tiešsaistes) datubāze internetā, kas nodrošina antidopinga organizāciju sekmīgu darbību īstenojot Pasaules Antidopinga kodeksu.

Links: https://adams.wada-ama.org/

ADAMS sistēmā organizācijām ir iespējams apmainīties ar nepieciešamo informāciju un veikt visas galvenās funkcijas - dopinga kontroļu rezultātu apstrādi, TUE atļauju izsniegšanu un uzskaiti, informācijas apkopošanu par sportistu atrašanās vietām un dopinga kontroļu plānošanu. ADAMS sistēma ir droši aizsargāta un piekļuve tiek stingri kontrolēta. Katrai organizācijai ir pieejama tikai tai nepieciešamā informācija.

ADAMS sistēmas izmantošana

ADAMS sistēmu var izmantot:

 • sportisti,
 • nacionālās antidopinga organizācijas, piem., Latvijā - Sporta medicīnas valsts aģentūra
 • starptautiskās sporta federācijas,
 • nacionālās sporta federācijas,
 • lielu sporta sacensību organizatori, piem., Olimpisko spēļu rīkotāji
 • WADA akreditētās laboratorijas, piem., Helsinku laboratorija, kurā tiek veiktas Latvijas dopinga kontroļu analīzes,
 • WADA.

ADAMS galvenās funkcijas

ADAMS sistēmai ir 4 galvenās funkcijas:

1. Informācija par sportistu atrašanās vietām

Sistēma ļauj:

 • sportistam vai viņu pārstāvim tiek piešķirts lietotājvārds un parole, lai on-line režīmā varētu aizpildīt īpašas anketas un norādīt sportista atrašanās vietas un laikus;
 • sportists var regulāri un operatīvi veikt izmaiņas norādītajos atrašanās vietās un laikos, lai izvairītos no antidopinga noteikumu pārkāpumiem;
 • atbildīgajām antidopinga organizācijām ir iespēja kontrolēt sportista veiktos ierakstus un ziņot par neatbilstību vai ierakstu neveikšanu;
 • antidopinga organizācijas izmanto sportistu sniegto informāciju, lai plānotu dopinga kontroles;
 • gadījumos, kad sportists neatrodas norādītajā atrašanās vietā, antidopinga organizācijas sniedz par to ziņojumu sporta federācijai un sporta federācija brīdina sportistu. Par vairākkārtējiem brīdinājumiem sportistam var piemērot sodu.

2. Terapeitiskās lietošanas atļaujas - TUE

Sistēma ļauj:

 • sportistam on-line režīmā iespējams iesniegt pieteikumu saīsinātajai TUE. Standarta TUE pieprasījumu jāiesniedz personīgi Sporta medicīnas valsts aģentūras Antidopinga nodaļā;
 • antidopinga organizācijai apstrādāt pieteikumu TUE atļaujai;
 • antidopinga organizācijai paziņot sportistam par TUE atļaujas atteikumu;
 • sportistiem saņemt on-line režīmā TUE atļaujas sertifikātus;
 • paziņot visām pilnvarotām personām par TUE atļaujas darbības beigām vai atļaujas statusa izmaiņām;
 • antidopinga organizācijai vai sporta federācijai anulēt nelabvēlīgus analīzes rezultātus, ja sportistam ir spēkā esoša TUE atļauja.

3. Dopinga kontroļu plānošana

Sistēma ļauj:

 • izstrādāt dopinga kontroļu plānus;
 • izvēlēties sportistus dopinga kontrolei;
 • sagatavot darba uzdevumus dopinga kontrolieriem;
 • ievadīt datus par veiktajām dopinga kontrolēm;
 • apstrādāt dopinga kontroļu rezultātus, tajā skaitā par lietas izskatīšanu, sankcijām un apelāciju;
 • izveidot detalizētu sportistu uzskaites kartiņu ar dopinga kontroļu vēsturi.

4. Antidopinga informācijas centrs

Sistēma ļauj:

 • sastādīt un publicēt statistiskās atskaites;
 • iegūt pārskatu par ADAMS sistēmas izmantotājiem;
 • apkopot datus par izsniegtajām TUE atļaujām;
 • izvērtēt dopinga lietošanas gadījumus, vielas un sankcijas;
 • novērtēt antidopinga pārkāpumu tendences.

Cik droša ir datu ievadīšana ADAMS sistēmā?

ADAMS sistēma tiek uzglabāta divos ļoti droši aizsargātos datu centros, kas izmanto tieši tādus drošības pasākumus kā banku sistēmas.

Kādas ir tehnoloģiskās prasības ADAMS sistēmas izmantošanai?

ADAMS sistēma izveidota kā interneta tehnoloģija, lai lietotājiem nebūtu jāveic papildus programmu pārveidojumi. Sistēmas darbam nepieciešams ātrdarbības Internets, kā arī datorvide ar vienu no pārlūkprogrammām:

 1. Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 un jaunāka,
 2. Netscape version 7.0+,
 3. Mozilla Firefox version 1.01+.

Nepieciešams arī 128 bitu SSL atbalsts. Personāliem datoriem ar Windows sistēmu vēlams Internet Explorer 6.0 un augstāk. Ir iespējama piekļuve arī ar LINUX un MAC OS. Sportistiem būs pieejama piekļuve caur modemu. Dokumentu pievienošanai nepieciešams skeneris.

Kādās valodās var izmantot ADAMS?

Šobrīd pieejamas versijas angļu, franču, krievu, vācu, spāņu, ķīniešu un arābu valodās. Datu bāzes pārtulkošanu citās valodās varētu veikt attiecīgās valstis. Latviešu valodu nav plānots ieviest tuvākajā laikā.

Vai paredzēts tehnisks atbalsts no WADA puses ADAMS izmantotājiem?

WADA nodrošinās informācijas atbalstu sistēmas darbībai. Sākumā tā būs pieejama 5 diennaktis nedēļā, bet ar laiku izmantot atbalstu varēs 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļa, visu gadu.

 
   
   
 

 
   
info@antidopings.lv
Dizains no Syntesthetic