Informācija par atrašanās vietām

Atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksa punktam 14.3. sportistiem, kas iekļauti valsts vai starptautiskās federācijas ārpussacensību dopinga kontroļu reģistrā, ir jāsniedz precīza informāciju par savu faktisko atrašanās vietu. Šī informācija ir konfidenciāla Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) izveidotajā datubāzē ADAMS un to izmanto vienīgi dopinga kontroļu plānošanai, koordinēšanai un veikšanai. Latvijā šādu informāciju ir jāsniedz sportistiem, kuri iekļauti Sporta medicīnas valsts aģentūras sarakstā, kas saskaņots ar Latvijas Olimpisko Vienību.

Lai izpildītu antidopinga noteiktu prasības sportisti personīgi ir atbildīgi par to, lai informācija par atrašanās vietām precīzi norādītu sportista atrašanos, ir patiesa, izmaiņas ir veiktas nekavējoties un ievietotā informācija atbilst šādām prasībām:

1. Informāciju par atrašanās vietām ADAMS sistēmā jāievieto pa ceturkšņiem:

  • Līdz decembra pēdējai dienai - janvāris, februāris, marts
  • Līdz marta pēdējai dienai - aprīlis, maijs, jūnijs
  • Līdz jūnija pēdējai dienai - jūlijs, augusts, septembris
  • Līdz septembra pēdējai dienai - oktobris, novembris, decembris

2. Jānorāda atrašanās vieta par katru dienu, norādot vienas stundas intervālu, kad Jūs atradīsieties norādītajā vietā,

3. Katru dienu jānorāda arī uzturēšanās vieta (vieta, kur nakšņojat).

Sankcijas par noteikumu pārkāpumu saistībā ar sportista pieejamību ārpussacensību dopinga kontrolei paredz Pasaules Antidopinga kodekss. Sankcijas par ziņu nesniegšanu par atrašanās vietu vai vairākkārtēju neatrašanos tajā - diskvalifikācija no trīs mēnešiem līdz 4 gadiem.

 

 
   
   
 

 
   
info@antidopings.lv
Dizains no Syntesthetic